Kenapa Kita Perlu Gunakan Candlestick Chart?

Rizal Ahmad Avatar

Dalam Metatrader 4, terdapat 3 chart yang kita boleh kita gunakan iaitu

  • Bar Chart : Bar Chart membentuk diagram batang yang menunjukkan Open (harga buka), High (harga tertinggi). Low (harga terendah) dan Close (harga tutup). Walaupun Bar Chart menunjukkan detail harga tapi ramai trader tidak menggunakan chart ni.
  • Line Chart : Chart ni hanya menunjukkan line pada harga tutup sahaja. Tak banyak detail yang boleh kita gunakan tetapi dalam teknikal analisis kita akan menggunakan chart ini untuk melihat kedudukan support dan resistance dengan lebih jelas.
  • Candlestick Chart : Ramai trader menggunakan candlestick chart ini dalam trading mereka. Candlestick chart ini menunjukkan detail yang lebih jelas dan mudah dibaca.

Dalam pembelajaran di dalam Ilham Trader Network ni kita akan gunakan Candlestick Chart sahaja. Walaubagaimanapun kita juga akan gunakan Line Chart untuk mencari support resistance yang lebih jelas.

Rizal Ahmad Avatar

More Articles & Posts